"Darco"

Darco bor hos forvert Gro i Larvik. Darco er kullbror av Mali.